Raspisan natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša

www.lag-zapadna-slavonija.com
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo je 23. svibnja 2017. javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2017. Rok za podnošenje prijava je 60 dana. Nagradit će se najbolji projekti poslovnog sektora, jedinica lokalne samouprave, udruga i odgojno-obrazovnih ustanova. Prijave za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe.

U poslovnom sektoru će se priznanja i nagrade dodijeliti u četiri glavne kategorije

  1. za doprinos zaštiti okoliša kroz unaprjeđenje ili realizaciju projekata u sustavima upravljanja,
  2. za novi proizvod i uslugu koji doprinose održivom razvoju,
  3. za primjenu inovativnog rješenja u području proizvodnih procesa i metoda
  4. za međunarodnu poslovnu suradnju.

Kandidati za neku od prethodne četiri kategorije mogu se prijaviti i za dodatnu petu, za projekte koji značajno doprinose očuvanju bioraznolikosti i prirodnih ekosustava.

Finaliste ove nacionalne nagrade iz poslovnog sektora Ministarstvo će prijaviti za Europsku poslovnu nagradu za okoliš koja se dodjeljuje na razini EU-a svake dvije godine.

Za jedinice lokalne i regionalne samouprave dodijeliti će se priznanja i nagrade za doprinos zaštiti okoliša koji uključuje postupanje u smislu boljeg gospodarenja otpadom, mjera energetske učinkovitosti, poticanja održivog prometa, provedbu zelene javne nabave ili zaštite okoliša u bilo kojem vidu.

Priznanja i nagrade dodjeljuju se i za projekte unutar odgojno-obrazovnih institucija kojima se promiče zaštita okoliša i održivi razvoj. Udrugama civilnog društva će se nagrade i priznanja dodjeljivati za uspješnu realizaciju, inovativnost i održivost projekata kojima se promiče i unaprjeđuje zaštita okoliša i energetska učinkovitost.

Tekst javnog natječaja i obrasci za prijave po kategorijama objavljeni su na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike u kategoriji "Javni pozivi i natječaji".

Autor: LAG ''Zapadna Slavonija''
26.05.2017.