Voditeljica:
Marijana Vidić Poleto, bacc.oec.
MOB:     099 286 54 59
E-mail: info@lagzs.com

Stručne suradnice za projekte:
Brigita Dobriković, univ.bacc.oec.
E-mail: projekti@lagzs.com

Ivana Trupina, mag.oec.
E-mail: ured.lag.zs@gmail.com

Stručni suradnik za računovodstvo i informatiku:
Saša Cindrić