LAG ZAPADNA SLAVONIJA

Lokalna akcijska grupa „Zapadna Slavonija“ po formalnom pravnom obliku predstavlja neprofitnu udruga osnovanu od strane 33 predstavnika javnog, gospodarskog i društvenog sektora s područja zapadnog dijela Brodsko posavske županije.

LAG je smješten u zapadnom dijelu Brodsko – posavske županije i obuhvaća Grad Novu Gradišku te općine Stara Gradiška, Okučani, Gornji Bogićevci, Dragalić, Cernik, Rešetari, Staro Petrovo Selo, Vrbje i Davor. Na teritoriju LAG-a „Zapadna Slavonija“ prema popisu stanovništva iz 2011. godine ukupan broj stanovnika je 41.184 stanovnika, a proteže se na 838,79 km² površine. Navedena područja imaju zajedničke osobine, probleme i ciljeve, a realizacija projekata na istima ima višestruki značaj posebice s gospodarskog i socijalnog aspekta.

LAG „Zapadna Slavonija“ osnovan je s ciljem promicanja održivog razvoja, oživljavanja gospodarstva i poboljšanja kvalitete života na području koje obuhvaća. Za razvoj ruralnih područja LAG koristi LEADER pristup koji se proteklih desetljeća uspješno provodi na području Europske unije. LEADER pristup razvoja ruralnih područja baziran je na specifičnostima prostora i na pristupu „odozdo prema gore“, uključujući lokalnu zajednicu i prepoznavanje vrijednosti lokalnih resursa. Stoga se spajanjem spomenutih jedinica lokalne samouprave u jednu cjelinu lakše prepoznaje, maksimalno koristi i unapređuje već postojeći potencijal i osobitosti područja LAG-a. Zajedničkim aktivnostima osmišljavaju se i potiču projekti bazirani na specifičnim potrebama ovoga područja.

Područje LAG-a ima trajnu i vrijednu osnovu za autohtoni gospodarski razvoj, te brojne potencijale za razvoj selektivnih oblika turizma. Osim kvalitetnih poljoprivrednih i šumskih površina, prirodnih vrijednosti i resursa, ekološki čistih prostora, važni potencijali ovoga područja su ljudi, geografsko-prometni položaj, te stvorena infrastruktura. Povezivanjem javnog, privatnog i društvenog sektora, uz iskorištavanje svih prirodnih i ljudskih resursa na principu zajedništva, naći će se najkraći put do gospodarskog razvoja ovoga područja.

 

ČLANOVI

Javni sektor

1. Grad Nova Gradiška / www.novagradiska.hr
2. Općina Okučani / www.okucani.hr
3. Općina Stara Gradiška / www.staragradiska.com
4. Općina Gornji Bogićevci / www.opcinagornjibogicevci.hr
5. Općina Dragalić / www.dragalic.hr
6. Općina Cernik / www.cernik.hr
7. Općina Rešetari / www.resetari.hr
8. Općina Vrbje / www.vrbje.hr
9. Općina Davor / www.davor.hr
10. Općina Staro Petrovo Selo / www.staropetrovoselo.hr

Gospodarski sektor

 1. Stanal d.o.o., Cernik / stanal.hr
 2. Klarić Commerce, Gornji Bogićevci
 3. Ex-Slavonija d.o.o., Vrbje
 4. OPG Ivan Zečić, Laze
 5. OPG Sokić Vera, Cernik               
 6. Domaća radinost Branko Klikić, Cernik / www.klikic.hr
 7. OPG Arić, G. Crnogovci
 8. OPG Marijana, Ratkovac
 9. OPG Mikanović Hinko, Podvrško            
 10. OPG Bošnjak Ivan, Sičice
 11. OPG Blaženka Denis, Staro Petrovo Selo
 12. Šumarski obrt Blaško, Cage
 13. Obrt "Ognjište", Okučani
 14. Obrt "Mađarica", Nova Gradiška
 15. OPG Matokanović Vedran, Uskoci
 16. OPG Radić Dragan, Vrbova
 17. Žakić-Commerce d.o.o., Cernik
 18. OPG Tworek Mario, Nova Gradiška
 19. OPG Prankić, Ratkovac
 20. OPG Halambek Borna, Staro Petrovo Selo
 21. Obrt „Trnjačani“, Staro Petrovo Selo
 22. Eco plantaris j.d.o.o., Stara Gradiška
 23. OPG Savi Bernard, Nova Gradiška
 24. OPG Jurić, Nova Gradiška
 25. Ansoe investicije d.o.o., Gređani
 26. OPG Žeruk Tomislav, Nova Gradiška
 27. Obrt PromoArt, Nova Gradiška
 28. OPG Ozren Kraljić, Rešetari
 29. Bošnjak Company d.o.o., Nova Gradiška
 30. Buffet "Marija", Kosovac
 31. OPG Glotz Gabriel, Nova Gradiška
 32. Poljoprivredni obrt „DOMI“, Brđani
 33. Pučko otvoreno učilište AMC, Nova Gradiška
 34. Poljo – Davor d.o.o., Davor
 35. OPG Marijan Matošević, Cernička Šagovina
 36. OPG Damir Aubrecht, Nova Gradiška
 37. AGRO – VRT j.d.o.o., Dragalić

 

Civilni sektor

 1. Marijan Furić, Davor
 2. Dragana Knežević, Gornji Bogićevci
 3. NK Dragalić, Dragalić
 4. RK Davor, Davor
 5. Društvo „Duga“, Okučani
 6. Udruga vinogradara i voćara, Cernik
 7. KUU Cernik, Cernik
 8. DVD G. Bogićevci, Gornji Bogićevci
 9. DVD Dragalić, Dragalić
 10. Udruga Žena LAN, Gornji Bogićevci
 11. DVD Vrbova, Vrbova
 12. Anto Vidić, Ratkovac
 13. Marija Staklarević, Nova Gradiška
 14. Udruga Sveti Leonard, Komarnica
 15. Nada Peleh-Serenčeš, Nova Gradiška
 16. Tajana Klikić, Cernik
 17. Željko Milošević, Staro Petrovo Selo
 18. Mato Denis, Staro Petrovo Selo
 19. Udruga „Prevencija“, Nova Gradiška
 20. Društvo naša djeca Rešetari
 21. Folklorni ansambl mladih Nova Gradiška
 22. Udruga vinogradara i voćara „Sveti Vinko“
 23. DVD D. Varoš, Donji Varoš
 24. Gradska glazba, Nova Gradiška
 25. HKUU „Trenk“, Nova Gradiška
 26. KUD Dragalić. Dragalić
 27. DVD Nova Gradiška, Nova Gradiška

LEADER PRISTUP

LEADER (iz francuskog izraza "Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale") je kratica koja označava "vezu među aktivnostima razvoja ruralnog gospodarstva." Informacije dobivene evaluacijom LEADER-a kao i od dionika iz ruralnih područja pokazuju prednosti LEADER-a kao alata kojim se postižu rezultati u različitim situacijama i na različitim područjima što pridonosi prilagođavanju ruralnih politika specifičnim potrebama pojedinih ruralnih prostora. Ohrabrujući sudjelovanje na lokalnoj razini u stvaranju i provedbi strategija održivog razvoja, ovaj pristup razvija sve veći utjecaj na buduće ruralne politike.

U svojoj evoluciji koja traje od 1991., LEADER je u tri prethodne generacije (LEADER I. - 1991.-1993.; LEADER II. - 1994.-1999., LEADER+ - 2000.-2006., Os LEADER 2007.-2013.) imao status inicijative, da bi u posljednjem planskom razdoblju 2007. - 2013. prerastao u integralni dio europske politike ruralnog razvoja - os LEADER i obvezni dio nacionalnih programa ruralnog razvoja zemalja-članica. U prethodnom razdoblju LEADER+ u 15 "starih" država članica djelovala su 893 LAG-a s ukupnim stanovništvom od 52 milijuna. Od deset novih članica, prije priključenja Bugarske i Rumunjske, šest se odlučilo na primjenu LEADER+ što je rezultiralo sa stotinjak novih LAG-ova. Suradnjom LAG-ova pokrenuto je gotovo tisuću lokalnih i više od tristo prekograničnih projekata.

LEADER govori o tome kako, a ne što treba raditi. Sastoji se od sedam osnovnih elemenata - načela, koja treba slijediti u cijelosti, a ne pojedinačno:

 • Održivi ruralni razvoj - razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala.

 • Pristup temeljen na osobitostima područja - svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost - na njima treba graditi planiranje budućnosti.

 • Pristup odozdo prema gore - široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.

 • Uspostavljanje lokalnih partnerstva - usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, pogotovo u malim sredinama, jer im nedostaje snaga, uvjerljivost i povjerenje zajednice; stoga povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa - LAG-ova.

 • Inovativnost - tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način. Integralan i višesektorski pristup - sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.

 • Umrežavanje - povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a, jer se na taj način od pojedinačnih raznolikih slučajeva stvara zajedničko tkanje razvoja europskih ruralnih sredina te pruža uzajamna pomoć i potpora.

 • Suradnja - je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije