NATJEČAJI

 • U Narodnim novinama 53/16  objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ tip operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

  Prihvatljivi korisnici potpore u okviru tipa operacije 8.5.2. su: 

  1. šumoposjednici

  2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika

  3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama

  4. udruge civilnog društva i

  5. pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode.


  U okviru tipa operacije 8.5.2. prihvatljiva za potporu su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne za:

  1. uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu i

  2. izradu, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča.

  Također, prihvatljivi su i opći troškovi kao što su usluge konzultanata, ovlaštenih osoba, inženjera i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući idejni plan ulaganja te ostalu projektno-tehničku dokumentaciju potrebnu za pripremu i provedbu projekta kao što su studija utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000), u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova, a sukladno članku 18. provedbenog Pravilnika (NN 45/16).

  Sredstva javne potpore iznose ukupno 2.500.000,00 kuna, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

  Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. lipnja 2016. do 17. listopada 2016.

  Detaljnije o samoj mjeri možete pogledati ovdje.

  Izvor: ruralnirazvoj.hr i apprrr.hr